În frumoasa depresiune getică din Subcarpații Olteniei, în apropierea paralelei de 45° , latitudine Nordică și a meridianului de 25° longitudine estică, în partea sud-estica a județului Gorj, pe valea unui afluent al Amaradiei pe direcția Nord-Sud, se află așezată comuna Berlești. Situată la o altitudine medie de circa 500 metri față de nivelul mării, comuna constituie una din mărgelele șiragului de sate așezate la rând sub culmea Carpaților Meridionali și în interiorul Subcarpaților Olteniei. Din punct de vedere administrativ, comuna aparține județului Gorj, iar denumirea actuală o are în urma ultimei împarțiri administrativ-teritoriale a patriei noastre. Astfel, prin unirea celor două comune Scrada și Bîrzeiul de Pădure, în anul 1968 a apărut comuna Berlești care are o suprafață de circa 5423 ha, cu aproximativ 1000 familii și  2000 suflete.

            Cu privire la învațământ, primele forme sunt cunoscute din jurul anului 1800, iar primul dascăl pomenit de localnici a fost Negoiță Ștefan din satul Frumușei. Primul local de școala a fost construit în jurul anului 1860, dupa unirea satelor Scrada, Gîlcești si Berlești, localul avea doua săli de clasă, iar dascăl a fost Popescu Constantin, care, până la urmă se preoțeste.

            În anul 1870, este cunoscut învățatorul Popescu Gheorghe, mai târziu Berlescu Gheorghe și I. Georgescu, iar localurile de scoala care sunt în prezent au fost construite in anii : Scrada 1930 (Gradinița Scrada), Scrada 1964 (Scoala Primară Scrada), Lihulești 1964, dupa anul 2010, actualul local în care funcționează devine singura unitate cu Personalitate Juridica din comuna noastră.

Din 01.09.2010, prin comasarea Școlii Generale Scrada cu Școala Generală Lihulești, unitatea noastra a devenit Scoala Gimnazială Lihulești. În anul școlar 2021 – 2022, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 19 cadre didactice, avem înscriși și frecventează cursurile un număr total de 157 elevi, distribuiti pe 3  niveluri de învățământ, preșcolar , primar și gimnazial.

Activitatea se desfășoară în următoarele unități școlare:                                                          Școala Primară Scrada   – 38 elevi;
Gradinița Scrada – 16 preșcolari;
Scoala Gimnaziala Lihulești   – 81 elevi;                                                                                    Gradinița Lihulești  – 22  preșcolari;